Viktig info om hemförsäkring

Styrelsen har beslutat att inte längre ta in bostadsrättstillägget i den fastighetsförsäkring som föreningen tecknar på våra fastigheter. Därför bör varje lägenhetsinnehavare själva teckna detta tillägg till hemförsäkringen. Se bifogat dokument för vidare information.

bostadsrättstillägg_mh