Meddelande från Husvärden

Frågor från Husvärden

Den 19/01/19, hade vi ett tillfälligt problem med dörren till återvinningsrummet. Den hade hamnat i låst läge. Problem är nu löst.

På bifogad bild kan ni se hur det såg ut utanför dörren! Mina frågor till de tio-tal boende som hade ställt sina kartonger och påsar där är:

Hur tänkte ni att påsarna skulle flyttas och sorteras utan er medverkan? Skulle föreningen köpa in den tjänsten? Skulle ni betala? Räknade ni med att någon ”annan” skulle ta hand om sorteringen? Du som lämnade hushållssopor, hur tänkte du?

Vänliga hälsningar

Husvärden (som gjorde sorteringen och lämnade tillbaka hushållssoporna.)

Brf. Hamnkranen