Märk din cykel och barnvagn senast 24 maj

MÄRK DIN CYKEL och BARNVAGN!

Föreningens cyklar och barnvagnar är väl använda och det är nu väldigt fullt i våra gemensamma cykel- och barnvagnsförråd. 

Vi kommer därför att genomföra en inventering av dessa utrymmen och därefter rensa bort de cyklar och barnvagnar som saknar ägare.

Du som har en cykel eller barnvagn i något av förråden måste senast den 24 maj 2019 ha märkt den! Se nedan för vidare tillvägagångssätt.

De cyklar eller barnvagnar som inte är märkta den 24 maj kommer att flyttas och ställas i förråd under tre månader, dvs. till och med den 24 augusti

Om ingen ägare gör sig hörd under denna tid kommer de sedan att avvecklas genom bortskänkning, försäljning eller skrotning. Denna åtgärd sker naturligtvis med stöd i svensk lag.

Hur märker jag min cykel eller barnvagn?

Genom att montera ett nytt svart buntband till vänster på styret. Gamla uppmärkningar gills inte! Svarta buntband finns utplacerade innanför dörren i respektive förråd.

Cykelrummen är inte till för leksaker 

Alla leksaker som är kvar i förråden efter den 24 maj kommer att tas bort.

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Hamnkranen