Garageuthyrning i egen regi samt möjlighet till laddplatser

Fr.o.m. 2019-07-01 övertar Brf Hamnkranen uthyrningen av föreningens p-platser i garaget. Det är dock fortfarande Apcoa som sköter administration av p-platserna. Omläggningen innebär att uthyrningen befrias från moms medan arbeten/tjänster som utförs i garaget momsbeläggs. Vi bedömer att nettot efter förändringen blir positivt för föreningen men avser inte göra några förändringar i hyran för våra medlemmar då hyran inte höjts på 10 år och i sig är marknadsmässig. Det positiva resultat som förväntas av omläggningen avser vi använda till fortsatta miljöinvesteringar och amortering av våra lån. 

De laddplatser för el/laddhybridbilar som föreningen disponerar över används f.n. endast i liten utsträckning. Apcoa kommer att hantera den intresselista som finns och i förekommande fall administrera byten. De som idag står på en laddplats och saknar el/laddhybrid bil kan därför komma att behöva byta plats.

Sammanfattningsvis kommer garagehyran för en normalplats även fortsättningsvis vara 1525 kr/ mån. Hyran för laddplats blir 1925 kr/ mån för medlemmar.

Andra villkor kommer att gälla för icke medlemmar som disponerar plats i garaget.
Apcoa kommer inom kort, att på vårt uppdrag som uthyrare, att ställa ut nya kontrakt som speglar ovan nämnda förändringar.

Har du ytterligare frågor gällande uthyrning och köplats kan du kontakta Apcoa, uthyrningsavdelningen uthyrning@apcoa.se

Med vänlig hälsning 

Styrelsen