Balkonger – Information samt besiktning av befintliga inglasningar

Besiktning kommer att ske onsdagen den 25/9 från kl 08.00 till 16.00 och tar ca 10 min per balkong. Besiktningen kommer att börja på Hammarby Kaj 48, därefter fortsätter vi på Lumagatan 21, 17-19, 13 samt 11 i den ordningen.

Har ni inte möjlighet att vara hemma måste nyckel lämnas i nyckeltuben. En representant från styrelsen kommer att närvara vid samtliga besiktningar.

Mellan kl 16.00 – 17.00 kommer Lumon att finns tillgängliga i porten vid Lumagatan 17-19 för att svara på frågor om allt som rör inglasning av balkonger.