Lås på sopnedkasten

Av säkerhetsskäl har vi installerat lås i samtliga sopnedkast kring lekplatsen. På grund av missförstånd har fel cylinder installerats. Innan ny cylinder kommit på plats fungerar nyckeln för tvättstuga och gemensamma utrymmen i de nya låsen.