Värmen i huset

Nu är hösten här och några av er upplever säkert att det är svalare i lägenheten. 
Först och främst vill vi upplysa om att värmen ut till radiatorerna styrs av utetemperaturen och regleras automatiskt direkt i undercentralen. 
 
Vår byggnad är välisolerad och därför behöver vattnet som går ut till radiatorerna inte vara supervarma för att uppnå den önskade temperaturen ca 21 grander inomhus, mätt 1 meter in från ytterväggen och 1 meter upp från golvet. 
 
Nu när det börjar bli kallare än 10 grader ute är det dags att ändra värmekurvan. Driftia har fått detta uppdrag och kommer att vara på plats 21 september.
 
Upplever ni att ni har det kallt så är det viktigt att ni kontaktar Driftia direkt. 
/styrelsen