Viktig information om strömavbrott den 13 okt kl 10.00-12.00

Till samtliga medlemmar, boende och lokalhyresgäster på Brf Hamnkranen

Ellevio har informerat om att de måste byta en av huvudmätarna till fastigheten och efter dialog med styrelsen har vi fastställt att arbetet sker dat 13 oktober  tid kl 10.00 -12.00, arbetet tar ca 2 timmar.

Delar som berörs under strömavbrottet:

  • Bredband/TV/Radio/Telefon
  • Belysning i samtliga allmänna utrymmen
  • Hissar
  • Tvättstuga
  • Ventilation på hela fastigheten
  • Entréportarna från gatan kommer att stå uppställda när batteribackuppen tar slut medan portarna till gårdarna kommer att vara låsta.
  • Garageporten, en vakt utsedd av styrelse kommer att vara på plats 
  • Rökluckor

El i lägenheten och lokalen berörs ej!

Kontaktperson i Styrelsen under strömavbrottet är:

Bo Björklund 0734-645290

Styrelsen