Nytt avtal TV, bredband och telefoni

Som tidigare meddelats har föreningen förlängt gruppanslutningsavtalet avtalet med Telenor.
Avtalstiden är 3 år med start 2020-11-01. I avtalet, som föreningen står för, ingår:

  • TV-paket Flex
  • Digital TV-box
  • Streamingstjänst
  • Bredband 100/100 Mbit/s
  • Bredbandstelefoni

Några skillnader mot tidigare avtal:

  • Telenor stream ingår för samtliga anslutna
  • Tillgång till en TV-box mot tidigare två. Vi har valt att växla ut inspelningsbar digitalbox mot tillgång till streamingtjänst som varit efterfrågad från flera medlemmar. Existerande utrustning med två digitalboxar kan fortsätta användas så länge de fungerar.Det finns också framöver möjlighet att skaffa ytterligare digitalbox (vanlig eller inspelningsbar) samt att uppgradera bredbandshastigheten. Prislista finner du hos Telenor https://www.telenor.se/ eller på telefon 020-222 222.Se också bifogad information från Telenor: Information gruppanslutning TelenorVänligen Styrelsen