Installation av LED-belysning med batteribackup i trapphus

Installation av LED-belysning med batteribackup i trapphus
Katarina El kommer att påbörja installationen onsdag den 11 november med början i Hammarby Kaj 48. Beräknad tidsåtgång är cirka en vecka.
/styrelsen