Vattenskada idag Lumagatan 13, 8 tr

Tyvärr har vi drabbats av en omfattande vattenskada i L13. I samband med ombyggnad av kök i lgh 1603(nyinflyttad) 8 tr har en  avstängningsventil i köket gått sönder och vatten har strömmat ut i lägenheten. Vi har också fått rapporter om att  underliggande lägenheter 1103 och 1203 också drabbats. Troligen har även fler mellanliggande lägenheter drabbats. Skadan får betraktas som ett vållande där hantverkaren orsakat skadan och inte kände till att vattnet kan stängas i apparatskåpet som finns på varje våningsplan.
Nu vidtar vi i samråd med Driftia skadebegränsande åtgärder som avfuktning och skadeutredning. Viktigt att de som drabbas kontaktar sitt hemförsäkringsbolag och anmäler skadan. Vi avvaktar skaderapporten innan vi eventuellt anmäler skadan till Fastum Försäkringsservice.