Garagestädning 26 januari – obs flytta din bil!

Garagestädning kommer att ske Tisdagen den 26 Januari

Nedre plan Kl.09:00-12:00

Övre plan Kl.11:00-15:00

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid.

Enligt avtalet §6 äger hyresvärden  tillträde till platsen för erforderliga reparations- och underhållsarbeten. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 1100 kr.