Föreningen har sänkt energiförbrukningen. Möjlighet till grön bolånerabatt – kolla med din bank!

Energideklaration utförd i föreningen.

Det är mycket glädjande att vårt löpande energibesparingsarbete ger resultat. Vi återvinner frånluftsvärmen, värmesystemet är justerat samt att vi investerat i solceller.

Nyligen uppdaterades vår energideklaration. Vi förbrukar 60 kWh/kvm och år och uppnår därmed energiklass C. Vid föregående energideklaration 2010 låg förbrukningen på 109 kWh/kvm och år. Vi har alltså minskat vår förbrukning med 45%!

Vi fortsätter arbetet mot energiklass B, där gränsvärdet är 55 kWh/kvm och år. Det kommer att vara tufft men vi ska försöka uppnå resultatet utan att minska på komforten. Ju högre energiklass vi har desto bättre möjlighet till förmånlig lånerabatt både för förening och medlemmar.

Förutom att vi har det svart på vitt nu att föreningen har sänkt energiförbrukningen så kan även enskild medlem få Grön Bolånerabatt. SBAB tex ger rabatt redan vid Energiklass C.