Garageplats får ej hyras ut i andra hand

På förekommen anledning vill vi påminna om att garageplatsen inte kan hyras ut i andra hand. Detta får endast ske med ett tillstånd av styrelsen (se ditt avtal).

I avtalet står:

Bilplatsen upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställning av i trafik varande fordon, varför tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på bilplatsen icke är tillåtet. Fler än ett (1) fordon får ej samtidigt uppställas på platsen, om ej annat avtalats. Upplåtelse av bilplatsen till annan får endast ske med hyresvärdens tillstånd. Hyresvärden äger rätt att om så erfordras omflytta hyresgästens bilplats.

Hälsningar Styrelsen