Avloppsrensning i samtliga lägenheter, startar 16 augusti.

Som tidigare meddelats kommer företaget GR  att utföra renspolning av kök och badrumsavlopp i samtliga lägenheter och lokaler.

Läs noga igenom informationen från GR du fått i ditt brevinkast. Se också nedan för vilka datum som gäller för respektive trapphus. En medlem från styrelsen kommer att vara med under samtliga dagar.

OBS. Ni måste tömma innehållet i skåpen under diskbänken och handfat. Samtliga avlopp måste vara åtkomliga för rensning.

Kök med utdragslådor under diskbänk ska vara demonterade före rensning. Viktigt att ni frigör arbetsyta framför avloppen.

Vi har sett till att Driftia kan hjälpa till med demontering om du inte har möjlighet att göra detta själv. Driftia tar 556 sek per påbörjad timme plus ev bilkostnad på 638 sek. Du bör kontakta dem snarast då de behöver 1 vecka för att kunna friställa personal.

GR Avloppsrensning – detta är informationen som ni fått i brevlådan.

Kontakta Drifta på tfn08-744 44 33, mail info@driftia.se. Detta är en kostnad du måste stå för själv. 

Hälsningar Styrelsen