Garagestädning 14 september

Garagestädning blir tisdagen den 14 sept

Nedre plan Kl.09:00-12:00

Övre plan Kl.11:00-15:00

På uppdrag av garagesamfälligheten  kommer det att utföras städning i garaget enligt ovan datum och tid. Detta görs av företaget Coreclean. Telefon till Coreclean: 010-102 50 05

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid. 

Nästa städdag är tisdagen den 8 februari 2022.

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 500 kr.

 

Tack för din förståelse och hjälp!

Brf Hamnkranen, Sjöresan, Dolce Vita och Fabege