Bra att veta

AC/kylanläggning. Föreningen tillåter inte installation av fasta kylanläggningar (AC) då dessa kräver montage i fasad med risk för vattenskador. Endast mobila anläggningar tillåts.
 
Inglasning- och vindskydd. Inglasning från golv till tak Inglasning av balkonger ska utföras enhetligt. Därför har föreningen sökt och fått bygglov för samtliga balkonger och uteplatser med tak. Bygglovet gäller till och med år 2025. Vi har upphandlingsavtal med Svenska Lumon AB för leverans och montering av inglasning. Solskydd till inglasningen ska vara enhetliga. Därför ska Svenska Lumons solskyddsgardiner användas. Inglasning av balkongräcken Enligt Hogstad Aluminium som tillverkat balkongräckena kan inglasning av räckena tillåtas till en höjd av 850 mm från balkonggolvet.
 
Säkerställ att ingen mekanisk yttre påverkan sker i närheten av din balkoninglasning. Viktigt att möbler, grillar, statyer etc inte står för nära inglasningen. Om inredningen står och vibrerar mot rutorna vid blåst kan det skapa spänningar, skada eller i värsta fall ha sönder glasrutan. Vi uppmanar er därför att hålla avstånd mot inglasningen med er inredning.
 
Vindskydd av tyg Insyns- och vindskydd av tyg som placeras på balkongräcket ska enligt stadsplanebestämmelserna vara olivgröna av typ switch vert ORC U395 120. Går att beställas hos Romabo tel: 08-6310707.  
 
Uppsättning av markiser tillåts ej med hänsyn till krav på ingrepp i ytterväggar. 
 
Filter i elementen 
I de flesta lägenheter sitter det så kallade allergenfilter bakom några av elementen. Filtren renar inkommande luft från pollen och andra föroreningar. Föreningen delar ut filter vartannat år både för att få renare luft i lägenheten men också för att utomhusluften ska komma in i er lägenhet som på så sätt värms upp korrekt. Föreningen delar ut filter regelbundet. 
 
Fönsterbänkar
Våra fönsterbänkar av kalksten kommer från AB Nordisk Byggsten, 08-583 529 90.
Oklart om de säljer direkt till konsument men kan säkert hänvisa till återförsäljare.
 
Förvaltare
Fastum är föreningens ekonomiska förvaltare. Härifrån kommer era avgiftsavier. Om ni har några frågor eller t.ex. vill betala via autogiro kontaktar ni dem direkt genom att skicka ett e-mail till kundsupport@fastum.se eller 018- 56 32 40. Frågor som berör pantbrev hänvisas också direkt till: Fastum Box 904 75109 Uppsala
 
Husvärd
Föreningen har en s.k. husvärd som bland annat ordnar rundvandring för nya medlemmar, Efter inflyttning blir ni kontaktad av denne. Husvärden ronderar regelbundet fastigheten och ser till gästlägenheten samt återvinningsrummet. Är också behjälplig med allmän information om boendet i föreningen. Husvärden nås på husvardhamnkranen@gmail.se
 
Nycklar
Vår låssmed är Automatic Alarm och om ni har frågor ang. nycklar/nyckelbricka kontakta vår husvärd via mailen: husvardhamnkranen@gmail.com. För att underlätta hanteringen av beställningar ber vi ha med följande obligatorisk information i mailet:
  • Namn och telefonnummer/kontaktuppgifter till boende
  • personnummer
  • Typ av nyckel, dörr, tvättstuga/källare, blir
  • Antal nycklar som önskar beställas
  • Eventuell övrig info
 
TV/Internet
Tv/Internet – Föreningen har tecknat ett gemensamt avtal med Telenor. Detta innebär att en stor del redan ingår i er hyresavgift. Avtalet innehåller i korthet:Bredband 100 mb/100mb. 2st TV-paket Mix 5 per hushåll (inklusive grundutbudet) 1st inspelningsbar HD-TV box samt 1 st HD-TV box per hushåll och möjlighet till bredbandstelefoni. Vid överlåtelse ska utrustningen skickas tillbaka och ny utrustning ska beställas av den nyinflyttade. Beställningar/felanmälan et. sker direkt till Telenor på 020-222222.
 
OmbyggnadStora förändringar av lägenheten, t.ex. borttagande eller flytt av väggar, förändring av avlopp kräver styrelsens skriftliga tillstånd. Här kan du läsa om våra anvisningar för ombyggnad. Här är länk till dokumentet: Anvisning för ombyggnad