Bra att veta

Att bo i bostadsrätt innebär

Att-bo-i-bostadsrätt

Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen ansöka till styrelsen om samtycke till upplåtelsen. 

I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. 

Länk till blankett: Ansökan andrahandsuthyrning

Balkong. Vindskydd av tyg insyns- och vindskydd av tyg som placeras på balkongräcket ska enligt stadsplanebestämmelserna vara olivgröna. Romambo har tyger från Sandatex, nummer 7 är olivgrön. Går att beställas hos Romambo tel: 08-6310707.

Brandskydd Vi rekommenderar att samtliga medlemmar har brandsläckare eller brandfilt i lägenheten. Dessutom är det viktigt att du regelbundet kontrollerar brandvarnaren i lägenheten. 

Energiklass B. Från och med  30 mars 2023 så har vår fastighet Energiklass B. För er som håller på och omförhandlar bolån så är det bra att informera banken om detta så att ni får ta del av ev grön bostadslånerabatt. OBS: vi har enbart Energiklass B och ingen annan certifiering (ej svanen, miljöbyggnad guld, silver).

Gasoltuber på balkong. Se MSBs hemsida här: https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/gasol-hemma/forvara-gasol-hemma/

Barnvagns- och cykelförråd Till varje trappuppgång finns tillhörande förråd för cyklar och barnvagnar. Kontakta styrelsen om ni är osäkra på var just era förråd ligger eller om ni har önskan om en rundvandring i föreningens fastigheter. Notera att förvaring i trapphusen av barnvagnar mm inte är tillåtet av brand- och säkerhetsskäl. Vår husvärd gör regelbundet tillsyn i trapphallarna. 

Bostadsrättsförsäkring

Tänk på att ni behöver teckna bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. 

Försäljning lägenhet

I januari månad året efter försäljningen, i tid innan deklaration, skickar vår ekonomiska förvaltare Fastum ut ”Kontrolluppgift om försäljning av bostadsrätt”, (SKV:s KU55). Kontrolluppgiften kommer redovisa det indirekta kapitaltillskottet under den tid du/ni varit medlemmar i föreningen.

Filter i elementen 

I de flesta lägenheter sitter det så kallade allergenfilter bakom några av elementen. Filtren renar inkommande luft från pollen och andra föroreningar. Föreningen delar ut filter vartannat år både för att få renare luft i lägenheten men också för att utomhusluften ska komma in i er lägenhet som på så sätt värms upp korrekt. Föreningen delar ut filter regelbundet. 

Fönsterbänkar 

Våra fönsterbänkar av kalksten kommer från AB Nordisk Byggsten, 08-583 529 90. Oklart om de säljer direkt till konsument men kan säkert hänvisa till återförsäljare. 

Förvaltare 

Fastum är föreningens ekonomiska förvaltare. Härifrån kommer era avgiftsavier. Om ni har några frågor eller t.ex. vill betala via autogiro kontaktar ni dem direkt genom att skicka ett e-mail till kundsupport@fastum.se eller 90 220. Ni kan också välja att gå in på fastumdirekt.se och logga in med BankId, så syns alla dina avier, om du vill betala med autogiro mm.

Frågor som berör pantbrev hänvisas också direkt till: Fastum Box 904 75109 Uppsala 

Hemsidan 

Vår främsta informationskanal är vår hemsida hamnkranen.se. Här publiceras kontinuerligt aktuell information och nyheter. Här hittar ni även information om föreningens övernattningslägenhet och föreningslokal. Här kan ni också boka tvättstugan.

För att skapa ett konto tryck ”registrera” längst ner till höger på hemsidan och använd den kod som ni har fått från styrelsen. Vi behöver namn, adress och lägenhetsnummer. Ditt lägenhetsnummer står längst upp till höger på utsidan av din ytterdörr. Din mailadress knyts till ditt användarkonto och blir även den en informationskanal oss emellan. Tänk på att uppdatera kontot vid byte av mailadress. 

Husvärd 

Föreningen har en husvärd som bland annat ordnar rundvandring för nya medlemmar, Efter inflyttning blir ni kontaktad av denne. Husvärden ronderar regelbundet fastigheten och ser till gästlägenheten samt återvinningsrummet. Husvärden är också behjälplig med allmän information om boendet i föreningen.

Husvärdens mail är husvardhamnkranen@gmail.se 

Lägenhetsregister – utdrag

Detta dokument visar alla detaljer inkl pantsättning. Medlemmen loggar in via 90220.se. Sen väljer du längst upp till höger kundservice/utdrag ur lägenhetsregister. Fyller i uppgifterna och efter det så skickar Fastum direkt till medlemmen.

Mäklare Överlåtelser

Kontrakt skickas till Fastum från mäklaren. Mäklaren ska scanna in överlåtelsen och medlemskapet till maklarservice.fastum.se . Då kommer det in i det digitala systemet och flödet, när bekräftat från Fastum kommer det till Fastum Direkt+ ärenden. Där ska föreningen godkänna medlemskapet och även ta ut UC:n.

Namn på dörren/entrén

Vid ägarbyte rapporterar föreningen till Driftia, föreningens fastighetsskötare, som ombesörjer namnbyte på porttavla, postfack och lägenhetsdörr. Anmälan sker enligt vad som framgår av köpeavtal. Kontakta föreningen på hamnkranen@gmail.com om ni har andra önskemål. Namnbytet sker normalt på tillträdesdagen. Vill ni beställa fler nycklar eller sätta upp ”Ja-tack till reklam”- skylt kontakta oss genom hemsidan där ni även hittar mer information. 

Kontakt med styrelsen

På hemsidan hamnkranen.se finns en kontaktflik som du kan använda när du vill kontakta styrelsen. Vi besvarar er fråga så fort som möjligt.

Nycklar 

Vår låssmed är Automatic Alarm och om ni har frågor ang. nycklar/nyckelbricka kontakta vår husvärd via mailen: husvardhamnkranen@gmail.com. För att underlätta hanteringen av beställningar ber vi er ha med följande obligatorisk information i mailet: 

Namn och telefonnummer/kontaktuppgifter till boende 

personnummer 

Typ av nyckel, dörr, tvättstuga/källare, blir 

Antal nycklar som önskar beställas 

Eventuell övrig info 

Sanering mot skadedjur
Försäkringsgivare är Nomor Försäkring AB som ersätter Anticimex. Skadeanmälan görs direkt till nomor.se.

Pantsättning

Detta dokument visar alla detaljer inkl pantsättning. Medlemmen loggar in via 90220.se. Sen väljer du längst upp till höger kundservice/utdrag ur lägenhetsregister. Fyller i uppgifterna och efter det så skickar Fastum direkt till medlemmen.

TV/Internet 

Tv/Internet – Föreningen har tecknat ett gemensamt avtal med Telenor. Detta innebär att en stor del redan ingår i er hyresavgift. Avtalet innehåller i korthet: Bredband 1000 mb/1000 mb. TV-paket Bas med grundutbudet, inklusive Telenor Stream, 1 st TV box eller mediahubb  per hushåll Vid överlåtelse ska utrustningen skickas tillbaka och ny utrustning ska beställas av den nyinflyttade. Beställningar/ felanmälan etc. sker direkt till Telenor på tel. 020-222222.

Avstängning av vattensystemet

Vid byte av köksblandare, dusch, tvättmaskin och liknande utrustning behöver vattnet stängas av. I lägenheten finns det avstängningsventiler i kök och badrum som medför att delar av vattensystemet kan stängas. Vid större ombyggnadsarbeten kan hela vattensystemet behöva stängas. Avstängningsventiler för varje lägenhet finns därför placerade i apparatskåp som finns på varje våningsplan. Förutom varm- och kallvattnet ska även varmvattencirkulationen, VVC stängas. Då detta kräver specialverktyg bör denna avstängning utföras av behörig hantverkare.

Värmen i huset – hur fungerar den?

Först och främst vill vi upplysa om att värmen ut till radiatorerna styrs av utetemperaturen och regleras automatiskt direkt i undercentralen. Värmen stängs alltså aldrig av under året om det blir kyligt utomhus.
 
Vår byggnad är välisolerad och därför behöver vattnet som går ut till radiatorerna inte vara supervarma för att uppnå den önskade temperaturen ca21 grander inomhus, mätt 1 meter in från ytterväggen och 1 meter upp från golvet.
 
Upplever du att du har mycket kallare än så är det viktigt att ni kontaktar vår husvärd som har mailadress: husvardhamnkranen@gmail.com och be om hjälp att mäta rumstemperaturen.

Årsmöte

Årsstämma hålls varje år, vanligtvis runt april/ maj. Kallelse får ni i er brevlåda samt på hemsidan och i hissbreven. Vi hoppas att ni kommer att trivas i vår förening! 

Text uppdaterad 2023-04-22