Årets stämma är den 15 maj

Årets stämma äger rum onsdag den 15 maj. Särskild kallelse med verksamhetsberättelse och övriga dokument kommer att skickas ut i god tid inför stämman.

Har du något du vill motionera om? Skicka snarast och senast 6 mars ditt förslag till styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan, eller e-post hamnkranen@gmail.com eller direkt i vår postlåda på Hammarby Kaj 48. Glöm inte att ange ditt namn, var du bor och hur vi kan kontakta dig.

Hälsningar Styrelsen

Har du kunskap inom området projektledning, fastighetsförvaltning och eller upphandling?

Vi har sedan många år haft engagerade och aktiva styrelser, som med bravur lotsat oss genom olika problem och svårigheter. Eftersom vi som medlemmar äger vår fastighet, är det av yttersta vikt att boende engagerar sig i föreningsarbetet och bidrar till att förvalta vår livs kanske största investering. Värdet på vår fastighet ligger på cirka 500 miljoner och det är vi som bor här som ansvarar för skötsel och förvaltning, det vill säga att vårda vår egendom.

Längre fram i vår är det dags för årsstämma och bland annat skall vi välja ny styrelse för 2024/25.

Efter intervjuer med nuvarande styrelse har vi sett ett behov av personer med erfarenhet av projektledning och även upphandling. Har du kunskaper inom fastighetsförvaltning så finns det många intressanta arbetsuppgifter. Det finns även behov av kortare insatser i olika projekt.

Vi ser fram emot era intresseanmälningar och att ni snarast kontaktar oss!

Vänligen Valberedningen Brf Hamnkranen

Tuula Kareketo och Anders Dahlsköld

Tuula 0703882096   kareketotuula@gmail.com

Anders 0707190270  dahlskold48@gmail.com

Obligatoriskt att sortera matavfall från 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.

I återvinningsrummet finns påsar att använda (även hos ICA finns påsar). Matavfallet slängs i den gröna luckan som öppnas med nyckel.

Det är inte längre tillåtet att sortera matavfall genom att använda matavfallskvarn som går direkt till avloppet från 1 januari 2024.

Läs mer här:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall—sortering-och-atervinning/2023-ska-alla-sortera-ut-matavfallet/

Hälsningar Styrelsen

 

  •  

Fakturor från Telenor

Flera medlemmar har i dagarna fått faktura från Telenor gällande ej återsänd router. Med den nya routern fanns med retursedel för att skicka tillbaka sin gamla router, vilket många gjort. Men i vårt avtal med Telenor står inget om man skall faktureras om man ej skickar tillbaka routern. Du ska därför inte betala fakturan, Om Telenor önskar router återsänd får de återkomma med retursedel till dem det gäller, 

Mvh 

Styrelsen

Garagestädning 14 november

Garagestädning sker Tisdagen den 14 november   

Nedre plan Kl.09:00-12:00 

Övre plan Kl.11:00-15:00  

På uppdrag av garagesamfälligheten kommer det att utföras städning i garaget enligt ovan datum och tid.

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 500 kr

Tack för din förståelse och hjälp!

Brf Hamnkranen, Sjöresan, Dolce Vita och Fabege

Vår värme i huset

Hej
Nu är hösten här och några av er upplever säkert att det är svalare i lägenheten. 
Först och främst vill vi upplysa om att värmen ut till radiatorerna styrs av utetemperaturen och regleras automatiskt direkt i undercentralen. Värmen stängs alltså aldrig av under året om det blir kyligt utomhus. 
 
Vår byggnad är välisolerad och därför behöver vattnet som går ut till radiatorerna inte vara supervarma för att uppnå den önskade temperaturen ca21 grander inomhus, mätt 1 meter in från ytterväggen och 1 meter upp från golvet. 
 
Upplever du att du har mycket kallare än så är det viktigt att ni kontaktar vår husvärd som har mailadress: husvardhamnkranen@gmail.com och be om hjälp att mäta rumstemperaturen. 
 
Hälsningar Styrelsen

Uppgradering bredband 1 november 2023

Nu är det snart dags för uppgradering av våra TV- och bredbandstjänster. Snabbare bredband med ny router samt en förändrad TV-tjänst ingår i avtalet. I bifogad info ser du hur du kommer igång.
 
Om du vill fortsätta med fast telefoni måste du använda den gamla routern.
 
För dig som inte vill fortsätta med fast telefoni måste du säga upp detta hos Telenor.  För frågor eller support vänder du dig till Telenors kundservice på tel 020-222 222
 
 
 

Vattenavstäningning HK 48, Luma 13 och 21

 

Vattenavstängning som gäller boende i HK48, L21 och L13

Kortare perioder under tisdag den 3 oktober mellan kl 13-15 kommer varm-o kallvattnet vara avstängt.

ETK-Service kommer då att utföra vattenanslutning till fläktrummen i respektive trapphus.

Gårdsentrén till HK48 

Peab kommer att utföra felsökning av en vattenskada och behöver därför öppna trädäcket i anslutning till gårdsentrén i HK48. 

Gårdsentrén kommer därför att vara avstängd under vardagar kl 08-16. Övriga tider kommer entrén att vara tillgänglig för in- o utpassering. Arbetena kan komma att påbörjas denna vecka 27-29 september.

Hälsningar Styrelsen

Brf Hamnkranen