Container 1-3 oktober

Nu är det återigen dags för container för grovsopor att ställas ut.

Containern finns på plats framför porten vid Hammarby Kaj 50 den 1-3 oktober.

Koden till containern är 1959.

Passa på att röja ut allt gammalt i förråd och lägenhet. Tänk också på att det som står löst i källargångar också kommer att slängas. Men tänk på att inga elsopor eller miljöfarligt avfall får placeras i containern.   

Hälsningar  Styrelsen

Garagestädning 14 september

Garagestädning blir tisdagen den 14 sept

Nedre plan Kl.09:00-12:00

Övre plan Kl.11:00-15:00

På uppdrag av garagesamfälligheten  kommer det att utföras städning i garaget enligt ovan datum och tid. Detta görs av företaget Coreclean. Telefon till Coreclean: 010-102 50 05

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid. 

Nästa städdag är tisdagen den 8 februari 2022.

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 500 kr.

 

Tack för din förståelse och hjälp!

Brf Hamnkranen, Sjöresan, Dolce Vita och Fabege

Avloppsrensning i samtliga lägenheter, startar 16 augusti.

Som tidigare meddelats kommer företaget GR  att utföra renspolning av kök och badrumsavlopp i samtliga lägenheter och lokaler.

Läs noga igenom informationen från GR du fått i ditt brevinkast. Se också nedan för vilka datum som gäller för respektive trapphus. En medlem från styrelsen kommer att vara med under samtliga dagar.

OBS. Ni måste tömma innehållet i skåpen under diskbänken och handfat. Samtliga avlopp måste vara åtkomliga för rensning.

Kök med utdragslådor under diskbänk ska vara demonterade före rensning. Viktigt att ni frigör arbetsyta framför avloppen.

Vi har sett till att Driftia kan hjälpa till med demontering om du inte har möjlighet att göra detta själv. Driftia tar 556 sek per påbörjad timme plus ev bilkostnad på 638 sek. Du bör kontakta dem snarast då de behöver 1 vecka för att kunna friställa personal.

GR Avloppsrensning – detta är informationen som ni fått i brevlådan.

Kontakta Drifta på tfn08-744 44 33, mail info@driftia.se. Detta är en kostnad du måste stå för själv. 

Hälsningar Styrelsen 

Garageplats får ej hyras ut i andra hand

På förekommen anledning vill vi påminna om att garageplatsen inte kan hyras ut i andra hand. Detta får endast ske med ett tillstånd av styrelsen (se ditt avtal).

I avtalet står:

Bilplatsen upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställning av i trafik varande fordon, varför tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på bilplatsen icke är tillåtet. Fler än ett (1) fordon får ej samtidigt uppställas på platsen, om ej annat avtalats. Upplåtelse av bilplatsen till annan får endast ske med hyresvärdens tillstånd. Hyresvärden äger rätt att om så erfordras omflytta hyresgästens bilplats.

Hälsningar Styrelsen

OBS: Avloppsrensning i augusti och besiktning inför tunnelbanesprängningar

Avloppsrensning i samtliga lägenheter och lokaler

Enligt vår underhållsplan ska avloppsrensning genom stamspolning utföras vart 6:e år. Stamspolning sker i köks- och badrumsavloppen. 

Det är oerhört viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter och lokaler så att stammarna blir rensade och för att skydda alla mot oönskade stopp eller översvämning. Kan ni inte vara hemma den aktuella dagen kan ni lägga er nyckel i servicetuben i ytterdörren. Vi ser till att en styrelsemedlem går med alla dagarna.

Tidplan
måndag 16 augusti , Hammarby Kaj 48 -samtliga lägenheter, gästlägenhet, styrelselokal, Kiropraktik, Zilloman samt AMAB
tisdag 17 augusti, Lumagatan 11 – samtliga lägenheter, förskolan
onsdag 18 augusti, Lumagatan 13 – samtliga lägenheter
torsdag 19 augusti, Lumagatan 17 – samtliga lägenheter
fredag 20 augusti, Lumagatan 19 – samtliga lägenheter samt tvättstugan
måndag 23 augusti, Lumagatan 21 – samtliga lägenheter
 
Arbetet startar klockan 08.00 från entréplan sedan våningsvis upp i trapphusen.
 
Besiktning 16-17 augusti inför Nya Tunnelbanan genom SLLs konsulter KMP
Region Stockholm arbetar för att påverkan på byggnader ska bli så liten som möjligt när tunnelbanan byggs ut. Detta innebär att det kommer ske en besiktning av samtliga lägenheter den 16-17 augusti. Arbetet kommer att ske 07.30-15.00. 

Du har fått information i din brevlåda från KMP. Det är ditt ansvar att du ser till att besiktningen blir gjord. Styrelsen kommer inte delta i SLL besiktningen.

Vänligen boka egen tid hos SLL eller be en granne släppa in om ni inte har möjlighet att vara hemma. Skicka mail till nyatunnelbanan@kmpkonsult.se alt ring Johan Jansson, 070 957 68 65. Tfntid 12:00-15:00. 

 
Hälsningar 
Styrelsen