Snöskottning av våra tak och snö på balkonger

Under den senaste tiden har snöat rikligt och snö har skottats från taket. Något vi är skyldiga att göra som fastighetsägare. Tyvärr har en del av snön hamnat på vissa balkonger och uteplatser. Vilket är svårt att undvika.
 
Vi vill dock påminna att du som medlem har ansvar att hålla balkonger och uteplatser fria från snö. För att undvika fuktskador på fasaden rekommenderar vi att det ska vara snöfritt ca 30 cm från fasaden.  
 
Hälsningar styrelsen

Vår tvättstuga

På förekommen anledning vill vi påminna om att:
 
Ingen annan än den som har bokat ett tvättpass har rätt att använda tvättstugan under angiven tid om inget annat avtalats.  
 
Vi ber dig respektera andras tvättider och vi ber dig ha en god ton mot dina grannar. 
 
För allas trevnad har vi några regler för tvättstugan som vi vill påminna om. Hjälps vi åt att följa dessa kan alla trivas. Se länk – Tvättstugan regler
 
Hälsningar Styrelsen

Årsstämma – motioner

Årets stämma äger rum måndagen den 19 april. Av kända skäl är det en digital stämma som gäller. Särskild kallelse med inloggningsuppgifter, verksamhetsberättelse och övriga dokument kommer att skickas ut inför stämman.

Har du något du vill motionera om? 

Skicka snarast och senaste den 5 mars ditt förslag till styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan eller e-post till hamnkranen@gmail.com eller direkt i vår postlåda på Hammarby Kaj 48. Glöm inte att ange ditt namn, var du bor och hur vi kan kontakta dig.

Hälsningar styrelsen

Föreningen har sänkt energiförbrukningen. Möjlighet till grön bolånerabatt – kolla med din bank!

Energideklaration utförd i föreningen.

Det är mycket glädjande att vårt löpande energibesparingsarbete ger resultat. Vi återvinner frånluftsvärmen, värmesystemet är justerat samt att vi investerat i solceller.

Nyligen uppdaterades vår energideklaration. Vi förbrukar 60 kWh/kvm och år och uppnår därmed energiklass C. Vid föregående energideklaration 2010 låg förbrukningen på 109 kWh/kvm och år. Vi har alltså minskat vår förbrukning med 45%!

Vi fortsätter arbetet mot energiklass B, där gränsvärdet är 55 kWh/kvm och år. Det kommer att vara tufft men vi ska försöka uppnå resultatet utan att minska på komforten. Ju högre energiklass vi har desto bättre möjlighet till förmånlig lånerabatt både för förening och medlemmar.

Förutom att vi har det svart på vitt nu att föreningen har sänkt energiförbrukningen så kan även enskild medlem få Grön Bolånerabatt. SBAB tex ger rabatt redan vid Energiklass C. 

Garagestädning 26 januari – obs flytta din bil!

Garagestädning kommer att ske Tisdagen den 26 Januari

Nedre plan Kl.09:00-12:00

Övre plan Kl.11:00-15:00

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid.

Enligt avtalet §6 äger hyresvärden  tillträde till platsen för erforderliga reparations- och underhållsarbeten. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 1100 kr.

 

Container på plats 8-10 januari.

Julgransplundring? Container på plats! 

Julhelgerna går mot sitt slut. Mycket ska bort. Nu är det därför dags för container för grovsopor att ställas ut. Containern finns på plats framför porten vid Hammarby Kaj 50 den 8-10/1 Koden till containern är 1959. Passa på att röja ut allt gammalt i förråd och lägenhet. Tänk också på att det som står löst i källargångar också kommer att slängas.

OBS: Inga elljusstakar, andra elsopor, julgranar eller miljöfarligt avfall får placeras i containern.   

Hälsningar  

Styrelsen

Vattenskada idag Lumagatan 13, 8 tr

Tyvärr har vi drabbats av en omfattande vattenskada i L13. I samband med ombyggnad av kök i lgh 1603(nyinflyttad) 8 tr har en  avstängningsventil i köket gått sönder och vatten har strömmat ut i lägenheten. Vi har också fått rapporter om att  underliggande lägenheter 1103 och 1203 också drabbats. Troligen har även fler mellanliggande lägenheter drabbats. Skadan får betraktas som ett vållande där hantverkaren orsakat skadan och inte kände till att vattnet kan stängas i apparatskåpet som finns på varje våningsplan.
Nu vidtar vi i samråd med Driftia skadebegränsande åtgärder som avfuktning och skadeutredning. Viktigt att de som drabbas kontaktar sitt hemförsäkringsbolag och anmäler skadan. Vi avvaktar skaderapporten innan vi eventuellt anmäler skadan till Fastum Försäkringsservice.
 

Miljörummet stängt söndag 29 november tom 6 december!

Miljörummet stängt! 

På grund av ommålning av golvet behöver miljörummet vara stängt från söndag 29 november t.o.m. söndag 6 december. 

Spara dina grovsopor hemma eller använd miljöstationerna vid Gullmarsplan eller i Henriksdal. Du kan givetvis också åka till återvinningscentralen i Östberga. 

 OBS inga sopor lämnas utanför miljörummet!!

Vänlig hälsning 

Styrelsen