Container 24-26 maj 2024

Container

Nu är det återigen dags för container för grovsopor att ställas ut. Containern finns på plats framför porten vid Hammarby Kaj 50 den 24 maj – 26 maj. Den kommer att finnas tillgänglig efter lunch den 24 maj.

Koden till containern är 1959.

Passa på att röja ut allt gammalt i förråd och lägenhet. Tänk också på att det som står löst i källargångar också kommer att slängas. Men tänk på att inga elsopor eller miljöfarligt avfall får placeras i containern.   

Hälsningar  Styrelsen

Utlämning av brickor till nya inpasseringssystemet

Nu är snart vår nya inpasseringssystem installerat och klart. Vi kommer att få nya brickor och också möjlighet att koppla detta till våra mobiltelefoner.

Vår befintliga kod kommer att gälla under en övergångstid.

Brickorna kommer att delas ut vid två olika tillfällen. Datum för detta är:

  • 11:e april mellan kl. 18-19
  • 16:e april mellan kl 18-19

Utlämning sker i hallen till Lumagatan 17-19. Medtag giltig id-handling, t.ex. körkort, pass, nationellt id-kort för att kunna kvittera ut brickorna.

Om du inte kan hämta brickorna själv måste du ordna en fullmakt. Denna skickas till hamnkranen@gmail.com. Personen du väljer måste kunna visa giltig id-handling.

Samtliga lägenheter inom Brf Hamnkranen tilldelas fyra brickor som fungerar i den nya anläggningen. Det kommer att finnas möjlighet att köpa fler brickor.

Mer information om systemet kommer att lägga i din brevlåda under vecka 14.

Hälsningar Styrelsen 

Brf Hamnkranen

Garagestädning 25 mars

Garagestädning

Måndagen den 25 mars 

Nedre plan Kl.09:00-12:00 

Övre plan Kl.11:00-15:00  

På uppdrag av garagesamfälligheten kommer det att utföras städning i garaget enligt ovan datum och tid.

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 500 kr

Tack för din förståelse och hjälp!

Brf Hamnkranen, Sjöresan, Dolce Vita och Fabege

Årets stämma är den 15 maj

Årets stämma äger rum onsdag den 15 maj. Särskild kallelse med verksamhetsberättelse och övriga dokument kommer att skickas ut i god tid inför stämman.

Har du något du vill motionera om? Skicka snarast och senast 6 mars ditt förslag till styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan, eller e-post hamnkranen@gmail.com eller direkt i vår postlåda på Hammarby Kaj 48. Glöm inte att ange ditt namn, var du bor och hur vi kan kontakta dig.

Hälsningar Styrelsen

Har du kunskap inom området projektledning, fastighetsförvaltning och eller upphandling?

Vi har sedan många år haft engagerade och aktiva styrelser, som med bravur lotsat oss genom olika problem och svårigheter. Eftersom vi som medlemmar äger vår fastighet, är det av yttersta vikt att boende engagerar sig i föreningsarbetet och bidrar till att förvalta vår livs kanske största investering. Värdet på vår fastighet ligger på cirka 500 miljoner och det är vi som bor här som ansvarar för skötsel och förvaltning, det vill säga att vårda vår egendom.

Längre fram i vår är det dags för årsstämma och bland annat skall vi välja ny styrelse för 2024/25.

Efter intervjuer med nuvarande styrelse har vi sett ett behov av personer med erfarenhet av projektledning och även upphandling. Har du kunskaper inom fastighetsförvaltning så finns det många intressanta arbetsuppgifter. Det finns även behov av kortare insatser i olika projekt.

Vi ser fram emot era intresseanmälningar och att ni snarast kontaktar oss!

Vänligen Valberedningen Brf Hamnkranen

Tuula Kareketo och Anders Dahlsköld

Tuula 0703882096   kareketotuula@gmail.com

Anders 0707190270  dahlskold48@gmail.com

Obligatoriskt att sortera matavfall från 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.

I återvinningsrummet finns påsar att använda (även hos ICA finns påsar). Matavfallet slängs i den gröna luckan som öppnas med nyckel.

Det är inte längre tillåtet att sortera matavfall genom att använda matavfallskvarn som går direkt till avloppet från 1 januari 2024.

Läs mer här:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall—sortering-och-atervinning/2023-ska-alla-sortera-ut-matavfallet/

Hälsningar Styrelsen

 

  •  

Fakturor från Telenor

Flera medlemmar har i dagarna fått faktura från Telenor gällande ej återsänd router. Med den nya routern fanns med retursedel för att skicka tillbaka sin gamla router, vilket många gjort. Men i vårt avtal med Telenor står inget om man skall faktureras om man ej skickar tillbaka routern. Du ska därför inte betala fakturan, Om Telenor önskar router återsänd får de återkomma med retursedel till dem det gäller, 

Mvh 

Styrelsen

Garagestädning 14 november

Garagestädning sker Tisdagen den 14 november   

Nedre plan Kl.09:00-12:00 

Övre plan Kl.11:00-15:00  

På uppdrag av garagesamfälligheten kommer det att utföras städning i garaget enligt ovan datum och tid.

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 500 kr

Tack för din förståelse och hjälp!

Brf Hamnkranen, Sjöresan, Dolce Vita och Fabege