Garagestädning 26 januari – obs flytta din bil!

Garagestädning kommer att ske Tisdagen den 26 Januari

Nedre plan Kl.09:00-12:00

Övre plan Kl.11:00-15:00

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid.

Enligt avtalet §6 äger hyresvärden  tillträde till platsen för erforderliga reparations- och underhållsarbeten. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 1100 kr.

 

Container på plats 8-10 januari.

Julgransplundring? Container på plats! 

Julhelgerna går mot sitt slut. Mycket ska bort. Nu är det därför dags för container för grovsopor att ställas ut. Containern finns på plats framför porten vid Hammarby Kaj 50 den 8-10/1 Koden till containern är 1959. Passa på att röja ut allt gammalt i förråd och lägenhet. Tänk också på att det som står löst i källargångar också kommer att slängas.

OBS: Inga elljusstakar, andra elsopor, julgranar eller miljöfarligt avfall får placeras i containern.   

Hälsningar  

Styrelsen

Vattenskada idag Lumagatan 13, 8 tr

Tyvärr har vi drabbats av en omfattande vattenskada i L13. I samband med ombyggnad av kök i lgh 1603(nyinflyttad) 8 tr har en  avstängningsventil i köket gått sönder och vatten har strömmat ut i lägenheten. Vi har också fått rapporter om att  underliggande lägenheter 1103 och 1203 också drabbats. Troligen har även fler mellanliggande lägenheter drabbats. Skadan får betraktas som ett vållande där hantverkaren orsakat skadan och inte kände till att vattnet kan stängas i apparatskåpet som finns på varje våningsplan.
Nu vidtar vi i samråd med Driftia skadebegränsande åtgärder som avfuktning och skadeutredning. Viktigt att de som drabbas kontaktar sitt hemförsäkringsbolag och anmäler skadan. Vi avvaktar skaderapporten innan vi eventuellt anmäler skadan till Fastum Försäkringsservice.
 

Miljörummet stängt söndag 29 november tom 6 december!

Miljörummet stängt! 

På grund av ommålning av golvet behöver miljörummet vara stängt från söndag 29 november t.o.m. söndag 6 december. 

Spara dina grovsopor hemma eller använd miljöstationerna vid Gullmarsplan eller i Henriksdal. Du kan givetvis också åka till återvinningscentralen i Östberga. 

 OBS inga sopor lämnas utanför miljörummet!!

Vänlig hälsning 

Styrelsen 

Nytt avtal TV, bredband och telefoni

Som tidigare meddelats har föreningen förlängt gruppanslutningsavtalet avtalet med Telenor.
Avtalstiden är 3 år med start 2020-11-01. I avtalet, som föreningen står för, ingår:

  • TV-paket Flex
  • Digital TV-box
  • Streamingstjänst
  • Bredband 100/100 Mbit/s
  • Bredbandstelefoni

Några skillnader mot tidigare avtal:

  • Telenor stream ingår för samtliga anslutna
  • Tillgång till en TV-box mot tidigare två. Vi har valt att växla ut inspelningsbar digitalbox mot tillgång till streamingtjänst som varit efterfrågad från flera medlemmar. Existerande utrustning med två digitalboxar kan fortsätta användas så länge de fungerar.Det finns också framöver möjlighet att skaffa ytterligare digitalbox (vanlig eller inspelningsbar) samt att uppgradera bredbandshastigheten. Prislista finner du hos Telenor https://www.telenor.se/ eller på telefon 020-222 222.Se också bifogad information från Telenor: Information gruppanslutning TelenorVänligen Styrelsen

I hela två veckor får du som Telenor-kund fri visning av alla kanaler från V!

Frivisning av V kanalerna
I hela två veckor får du som Telenor-kund fri visning av alla kanaler från V! Boosta din tv-upplevelse utan någon extra kostnad med start 12 oktober.

Nu, och i två veckor framåt, får du alla kanaler från V! Första veckan bjuder vi på V series & film och veckan därpå är det V sport som gäller. Båda lovar att hålla dig underhållen och nej, du behöver inte göra något för att få kanalerna – de läggs in i ditt kanalpaket automatiskt.