Avloppsrensning i samtliga lägenheter, startar 16 augusti.

Som tidigare meddelats kommer företaget GR  att utföra renspolning av kök och badrumsavlopp i samtliga lägenheter och lokaler.

Läs noga igenom informationen från GR du fått i ditt brevinkast. Se också nedan för vilka datum som gäller för respektive trapphus. En medlem från styrelsen kommer att vara med under samtliga dagar.

OBS. Ni måste tömma innehållet i skåpen under diskbänken och handfat. Samtliga avlopp måste vara åtkomliga för rensning.

Kök med utdragslådor under diskbänk ska vara demonterade före rensning.

Vi har sett till att Driftia kan hjälpa till med demontering om du inte har möjlighet att göra detta själv. Driftia tar 556 sek per påbörjad timme plus ev bilkostnad på 638 sek. Du bör kontakta dem snarast då de behöver 1 vecka för att kunna friställa personal.

GR Avloppsrensning – detta är informationen som ni fått i brevlådan.

Kontakta Drifta på tfn08-744 44 33, mail info@driftia.se. Detta är en kostnad du måste stå för själv. 

Hälsningar Styrelsen 

Garageplats får ej hyras ut i andra hand

På förekommen anledning vill vi påminna om att garageplatsen inte kan hyras ut i andra hand. Detta får endast ske med ett tillstånd av styrelsen (se ditt avtal).

I avtalet står:

Bilplatsen upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställning av i trafik varande fordon, varför tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på bilplatsen icke är tillåtet. Fler än ett (1) fordon får ej samtidigt uppställas på platsen, om ej annat avtalats. Upplåtelse av bilplatsen till annan får endast ske med hyresvärdens tillstånd. Hyresvärden äger rätt att om så erfordras omflytta hyresgästens bilplats.

Hälsningar Styrelsen

Avloppsrensning i augusti och besiktning inför tunnelbanesprängningar

Hej, två viktiga saker för dig att läsa igenom:
 
1. Avloppsrensning i samtliga lägenheter och lokaler

Enligt vår underhållsplan ska avloppsrensning genom stamspolning utföras vart 6:e år. Stamspolning sker i köks- och badrumsavloppen. 

Tillträde

Det är oerhört viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter och lokaler så att stammarna blir rensade och för att skydda alla mot oönskade stopp eller översvämning. Kan ni inte vara hemma den aktuella dagen kan ni lägga er nyckel i servicetuben i ytterdörren. Vi ser till att en styrelsemedlem går med alla dagarna.

Tidplan
måndag 16 augusti , Hammarby Kaj 48 -samtliga lägenheter, gästlägenhet, styrelselokal, Kiropraktik, Zilloman samt AMAB
tisdag 17 augusti, Lumagatan 11 – samtliga lägenheter, förskolan
onsdag 18 augusti, Lumagatan 13 – samtliga lägenheter
torsdag 19 augusti, Lumagatan 17 – samtliga lägenheter
fredag 20 augusti, Lumagatan 19 – samtliga lägenheter samt tvättstugan
måndag 23 augusti, Lumagatan 21 – samtliga lägenheter
 
Arbetet startar klockan 08.00 från entréplan sedan våningsvis upp i trapphusen.
 
2. Besiktning inför Nya Tunnelbanan 
Region Stockholm arbetar för att påverkan på byggnader ska bli så liten som möjligt när tunnelbanan byggs ut. Detta innebär att det kommer ske en besiktning av samtliga lägenheter den 16-17 augusti. Det kommer komma mer detaljerad info direkt från SLL/Region Stockholm till var och en. 
 
Hälsningar 
Styrelsen

Ellevio byter ut elmätare – för fastigheten och samtliga lägenheter. OBS Driftstörning sker!

Ellevio meddelar att det är dags attfå nya elmätare 

OBS! Driftstörning sker! 
 
Elmätare för Garage byts 14:e juni mellan kl 09-11. 
Under detta byte kommer strömmen kopplas från. Detta påverkar bl.a.belysning och porten, ev dörrarna till garage från trapphusen.
 
Elmätare för lägenheter/gästlägenheter och lokaler bytes mellan perioden 2021-06-07 till 2021-06-11 mellan kl 07.00-17.00. 
 
Arbetet tar inte längre tid än 30 minuter och eftersom Ellevio kommer åt mätarna till lägenheterna så behöver du inte vara på plats. 
 
För dig som vill ha lite mer detaljerad tidsinformation och du som hyr en lokal hos oss, finns möjligheten att få en sms-påminnelse innan bytet. Anmäl själv på www.ellevio.se/sms så får du en påminnelse till mobilen. OBS! Du bör känna till din AnläggningsID som finns på din elfaktura. 
 
Har du ytterligare frågor om mätarbytet eller strömavbrottet? Kontakta Ellevio på 020-636 000 eller elmatarbyte@ellevio.se 
 

Hälsningar Styrelsen Brf Hamnkranen 

Container på plats 28-30 maj!

Dags att vårstäda? Nu är det återigen dags för container för grovsopor att ställas ut.

Containern finns på plats framför porten vid Hammarby Kaj 50 den 28-30/5

Koden till containern är 1959.

Passa på att röja ut allt gammalt i förråd och lägenhet. Tänk också på att det som står löst i källargångar också kommer att slängas. Men tänk på att inga elsopor eller miljöfarligt avfall får placeras i containern.   

Hälsningar  Styrelsen

Inbrott Lumagatan 21, plan -1

Vi vill bara göra er uppmärksamma på att vi har haft ett inbrott på Lumagatan 21, plan -1. Någon har stulit en transformator till en av ledbelysningen i taket. Detta skedde förmodligen sent lördag natt alt morgon. Enligt uppgift är transformatorer attraktiva på en andrahandsmarknad.

/Styrelslen

Påminnelse Årstämma 19 april!

När
Måndag 19 april kl.18.00

För att delta på den digitala stämman, tänk på att senast 18 april registrera dig med din mailadress på www.fastumdirekt.se . Välj mina sidor och ner till höger ser du Digital årsstämma.

Följ instruktionerna i manualen ”Manual digital årsstämma” som du fick tillsammans med kallelsen. 

Välkommen!

Styrelsen

Kallelse Årsstämma 19 april kl 18.00

Medlemmarna i Brf. Hamnkranen kallas till ordinarie föreningsstämma.

När

Måndag 19 april kl.18.00.

Var

Digital stämma via Teams eller fysiskt Restaurang Eatery, Lumaparksvägen 7, Hammarby Sjöstad. 

Anmälan
Om du vill delta på restaurang Eatery, anmäl dig snarast och senast måndag 12 april via mail till hamnkranen@gmail.com eller direkt i vår postlåda Hammarby Kaj 48 (OBS max 8 personer i lokalen, först till kvarn gäller).  

Stämmodokument finner du här: 

Kallelse Årsstämma 2021

Brf Hamnkranen Bokslut ÅR 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Digital stämma manual medlem

Nerkladdade brevlådor Lumagatan 11

”På förekommen anledning vill vi påminna om att vi i vår förening respekterar varandra och gemensamma områden. Det betyder att vi inte klottrar, kladdar ner i port, trappuppgång, dörrar eller vid brevinkast. Vi äger fastigheten och alla utrymmen gemensamt. Vilket betyder att vi också hanterar det som vår egen egendom”