Garagestädning 14 november

Garagestädning sker Tisdagen den 14 november   

Nedre plan Kl.09:00-12:00 

Övre plan Kl.11:00-15:00  

På uppdrag av garagesamfälligheten kommer det att utföras städning i garaget enligt ovan datum och tid.

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 500 kr

Tack för din förståelse och hjälp!

Brf Hamnkranen, Sjöresan, Dolce Vita och Fabege

Vår värme i huset

Hej
Nu är hösten här och några av er upplever säkert att det är svalare i lägenheten. 
Först och främst vill vi upplysa om att värmen ut till radiatorerna styrs av utetemperaturen och regleras automatiskt direkt i undercentralen. Värmen stängs alltså aldrig av under året om det blir kyligt utomhus. 
 
Vår byggnad är välisolerad och därför behöver vattnet som går ut till radiatorerna inte vara supervarma för att uppnå den önskade temperaturen ca21 grander inomhus, mätt 1 meter in från ytterväggen och 1 meter upp från golvet. 
 
Upplever du att du har mycket kallare än så är det viktigt att ni kontaktar vår husvärd som har mailadress: husvardhamnkranen@gmail.com och be om hjälp att mäta rumstemperaturen. 
 
Hälsningar Styrelsen

Uppgradering bredband 1 november 2023

Nu är det snart dags för uppgradering av våra TV- och bredbandstjänster. Snabbare bredband med ny router samt en förändrad TV-tjänst ingår i avtalet. I bifogad info ser du hur du kommer igång.
 
Om du vill fortsätta med fast telefoni måste du använda den gamla routern.
 
För dig som inte vill fortsätta med fast telefoni måste du säga upp detta hos Telenor.  För frågor eller support vänder du dig till Telenors kundservice på tel 020-222 222
 
 
 

Vattenavstäningning HK 48, Luma 13 och 21

 

Vattenavstängning som gäller boende i HK48, L21 och L13

Kortare perioder under tisdag den 3 oktober mellan kl 13-15 kommer varm-o kallvattnet vara avstängt.

ETK-Service kommer då att utföra vattenanslutning till fläktrummen i respektive trapphus.

Gårdsentrén till HK48 

Peab kommer att utföra felsökning av en vattenskada och behöver därför öppna trädäcket i anslutning till gårdsentrén i HK48. 

Gårdsentrén kommer därför att vara avstängd under vardagar kl 08-16. Övriga tider kommer entrén att vara tillgänglig för in- o utpassering. Arbetena kan komma att påbörjas denna vecka 27-29 september.

Hälsningar Styrelsen

Brf Hamnkranen

Saknar du din cykel? Märkte du upp den i Juni?

Hej, Den 11 juni var deadline för att märka upp cyklar och barnvagnar med vitt buntband. Det var ganska många som var omärkta. Dessa flyttades till ett förråd och sent i september kommer vi att skänka dess till en organisation som heter Lundaverkstaden. Lundaverkstaden är en arbetsmarknadsinsats som erbjuder arbetsförberedande och yrkesinriktade insatser för de som har arbetsrelaterad problematik.

Hör av dig till oss på hamnkranen@gmail.com om du saknar din cykel!

Hälsningar Styrelsen

Nu har vi rensat cykel/barnvagnsförråden

Nu har vi rensat förråden på omärkta cyklar och barnvagnar. Det var väldigt många! Vi har också plockat bort sparkcyklar, pulkor, snowracers och en massa skräp.
 
Dessutom flyttades några cyklar från barnvagnsutrymmen till cykelförråd.  Allt förvaras nu i förråd i 3 månader innan de skänks bort. Missade du att märka något, kontakta styrelsen via kontakt på hemsidan.  Inget försvinner förrän i september. 
 
/Styrelsen