Extra stämma 10 juni kl 17.30-18.30

Kallelse till extra föreningsstämma Brf Hamnkranen

När: Måndag 10 juni 2024 kl.17.30

Var: I entrén Lumagatan 17-19

Dagordning 

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare
 6. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 
  1. Förslag nya stadgar, utskickat i samband med kallelsen till ordinarie årsstämma.
 9. Avslutande

PS Ta gärna med stadgarna som delades ut i samband med årsstämman. Senare kommer de att läggas upp på hemsidan.

Information om vad som ändrats i stadgarna kommer att skickas ut i mail separat i god tid före mötet.

Den medlem som vill ha det kompletta förslaget till nya stadgar kan vända sig till styrelsen vid e-post eller föreningens postfack Hammarby Kaj 48.

Ta gärna med kallelsen på mötet så spar vi papper DS 

Container 24-26 maj 2024

Container

Nu är det återigen dags för container för grovsopor att ställas ut. Containern finns på plats framför porten vid Hammarby Kaj 50 den 24 maj – 26 maj. Den kommer att finnas tillgänglig efter lunch den 24 maj.

Koden till containern är 1959.

Passa på att röja ut allt gammalt i förråd och lägenhet. Tänk också på att det som står löst i källargångar också kommer att slängas. Men tänk på att inga elsopor eller miljöfarligt avfall får placeras i containern.   

Hälsningar  Styrelsen

Utlämning av brickor till nya inpasseringssystemet

Nu är snart vår nya inpasseringssystem installerat och klart. Vi kommer att få nya brickor och också möjlighet att koppla detta till våra mobiltelefoner.

Vår befintliga kod kommer att gälla under en övergångstid.

Brickorna kommer att delas ut vid två olika tillfällen. Datum för detta är:

 • 11:e april mellan kl. 18-19
 • 16:e april mellan kl 18-19

Utlämning sker i hallen till Lumagatan 17-19. Medtag giltig id-handling, t.ex. körkort, pass, nationellt id-kort för att kunna kvittera ut brickorna.

Om du inte kan hämta brickorna själv måste du ordna en fullmakt. Denna skickas till hamnkranen@gmail.com. Personen du väljer måste kunna visa giltig id-handling.

Samtliga lägenheter inom Brf Hamnkranen tilldelas fyra brickor som fungerar i den nya anläggningen. Det kommer att finnas möjlighet att köpa fler brickor.

Mer information om systemet kommer att lägga i din brevlåda under vecka 14.

Hälsningar Styrelsen 

Brf Hamnkranen