Garage

Föreningen ingår i gemensamhetsanläggningen för garaget som har 161 parkeringsplatser och vi disponerar 65 av dessa. 
Fr.o.m. 2019-07-01 övertar Brf Hamnkranen uthyrningen av föreningens p-platser i garaget. Det är dock fortfarande Apcoa som sköter administration av p-platserna. Omläggningen innebär att uthyrningen befrias från moms medan arbeten/tjänster som utförs i garaget momsbeläggs. Vi bedömer att nettot efter förändringen blir positivt för föreningen men avser inte göra några förändringar i hyran för våra medlemmar då hyran inte höjts på 10 år och i sig är marknadsmässig. Det positiva resultat som förväntas av omläggningen avser vi använda till fortsatta miljöinvesteringar och amortering av våra lån. De laddplatser för el/laddhybridbilar som föreningen disponerar över används f.n. endast i liten utsträckning. Apcoa kommer att hantera den intresselista som finns och i förekommande fall administrera byten. De som idag står på en laddplats och saknar el/laddhybrid bil kan därför komma att behöva byta plats.Sammanfattningsvis kommer garagehyran för en normalplats även fortsättningsvis vara 1525 kr/ mån. Hyran för laddplats blir 1925 kr/ mån för medlemmar.

Andra villkor kommer att gälla för icke medlemmar som disponerar plats i garaget.
Apcoa kommer inom kort, att på vårt uppdrag som uthyrare, att ställa ut nya kontrakt som speglar ovan nämnda förändringar.

När ni vill ha en parkeringplats i vårt garage vänder ni er till Apcoa Annika.kihlblom@apcoa.se direktnummer: 08-556 307 70.

Uppge då dessa uppgifter:

Namn:
Personnummer/orgnummer:
Adress :
Telefonnummer :
Mailadress :
Uppge om ni vill ha en vanlig parkeringsplats eller/och en elplats: 

När en elplats blir ledig går den till den på väntelistan som vill ha en elplats före den som vill ha vanlig p-plats. Det kan innebära att den som betalar för en vanlig plats måste flytta från elplatsen till en annan vanlig plats. Detta för att vi vill utnyttja elplatserna så fort som möjligt. 

Garaget städas fyra gånger per år och annonseras i god tid genom informationslappar som hängs upp i garaget. Viktigt att respektera dessa tider och flytta fordonet under dessa tider. För att minimera brandrisken så får inget annat än fordonen uppbevaras i garaget. Tex takboxar, däck, kajaker och vespor mm ska uppbevaras på annan plats. 
 
Fel och brister samt synpunkter sker via kontaktformuläret på hemsidan.

Har du ytterligare frågor gällande uthyrning och köplats kan du kontakta Apcoa, uthyrningsavdelningen uthyrning@apcoa.se

Med vänlig hälsning 

Styrelsen