Garage

Föreningen ingår i gemensamhetsanläggningen för garaget som har 161 parkeringsplatser och vi disponerar 65 av dessa. 

Garagehyran för en normalplats även fortsättningsvis vara 1525 kr/ mån. Hyran för laddplats blir 1925 kr/ mån för medlemmar. 

Apcoa hanterar den intresselista som finns och i förekommande fall administrerar Apcoa byten. De som idag står på en laddplats och saknar el/laddhybrid bil kan därför komma att behöva byta plats.Sammanfattningsvis kommer garagehyran för en normalplats även fortsättningsvis vara 1525 kr/ mån. Hyran för laddplats blir 1925 kr/ mån för medlemmar.

Andra villkor kommer att gälla för icke medlemmar som disponerar plats i garaget.

När ni vill ha en parkeringplats i vårt garage vänder ni er till Apcoa mailadress: info@apcoa.se

Telefonnummer: 08-556 307 70.

Uppge då dessa uppgifter:

Namn:

Personnummer/orgnummer:

Adress :

Telefonnummer :

Mailadress :

Uppge om ni vill ha en vanlig parkeringsplats eller/och en elplats.

Vid avtalsteckning/uppsägningar skickas information till info@automaticalarm.se som programmerar fjärrkontroller/brickor till garaget. Detta hanteras av Apcoa.

När en elplats blir ledig går den till den på väntelistan som vill ha en elplats före den som vill ha vanlig p-plats. Det kan innebära att den som betalar för en vanlig plats måste flytta från elplatsen till en annan vanlig plats. Detta för att vi vill utnyttja elplatserna så fort som möjligt. 

Garaget städas tre gånger per år och annonseras i god tid genom informationslappar som hängs upp i garaget. Viktigt att respektera dessa tider och flytta fordonet under dessa tider.

För att minimera brandrisken så får inget annat än fordonen stå i garaget. Tex takboxar, däck, kajaker och vespor mm ska förvaras på annan plats. 

Fel och brister samt synpunkter sker via kontaktformuläret på hemsidan.