Återvinningsrum

Mellan Lumagatan 13 och 17 finns föreningens återvinningsrum. Där får inget lämnas som inte kan läggas i ett kärl som är avsett för just denna typ av förpackning. För allas trivsel hoppas vi att alla lägger sina sopor i därför avsedda kärl och följer Hammarby Sjöstads normer och regler för sophantering.
 
För hushållssopor gäller sopsugens inkast som finns ute på gården. Särskilda avfallspåsar för hushållsavfall kan hämtas i vårt återvinningsrum alternativt på ICA-Sjöstaden.
 
Två ggr per år, normalt i mitten på november och maj beställs en container där grövre sopor kan slängas. Närmare tidpunkt och information anslås. Ett kärl för mindre grovsopor finns också, anslag för vad som får lämnas finns på väggen. Större grovsopor lämnar ni själva på närmaste återvinningsstation tex. i Östberga.