Hushållssopor

På föreningens innergårdar finns sopsugssystem för dina hushållssopor.
 
Noga är att rätt sopor hamnar i rätt behållare, därav låset på röret för matavfall. Det kan ni öppna med er hushållsnyckel. Matavfall slängs i en avfallspåse som hämtas ut från vårt Miljörum. Det finns också påsar hos  Ica Supermarket som finns på Hammarby Allé  49.
 
Tänk på att inte pressa ner en påse som är för stor i något utav rören då detta orsakar stopp. Skulle det redan vara stopp i ett rör, ställ aldrig sopor bredvid då detta lockar till sig råttor, måsar mm. Ta istället med er soporna till något utav de andra sopnedkasten som finns alldeles i närheten.
Vi är alla del av samma sopsuganläggning.
 
Sophantering