Ombyggnad

Ombyggnad av din lägenhet

Förändringar i lägenheten, t.ex. borttagande eller flytt av lättväggar kräver styrelsens skriftliga tillstånd. 

Förändring av bärande väggar eller VA-ledning ingjutna i badrummen är inte tillåtet och vid överträdelse kan krav på återställande bli aktuellt.

Här kan du läsa om våra anvisningar för ombyggnad, klicka här Anvisning för ombyggnad upd 220927

AC/Kylanläggning

Föreningen tillåter inte installation av fasta anläggningar (AC) då dessa kräver montage i fasad med risk för vattenskador. Endast mobila anläggningar är tillåtet.

Balkong – Inglasning- och vindskydd

Inglasning från golv till tak Inglasning av balkonger ska utföras enhetligt. Därför har föreningen sökt och fått bygglov för samtliga balkonger och uteplatser med tak. Bygglovet gäller till och med år 2025. Vi har upphandlingsavtal med Svenska Lumon AB för leverans och montering av inglasning. Solskydd till inglasningen ska vara enhetliga. Därför ska Svenska Lumons solskyddsgardiner användas. Inglasning av balkongräcken Enligt Hogstad Aluminium som tillverkat balkongräckena kan inglasning av räckena tillåtas till en höjd av 850 mm från balkonggolvet. Vindskydd av tyg insyns- och vindskydd av tyg som placeras på balkongräcket ska enligt stadsplanebestämmelserna vara olivgröna av typ switch vert ORC U395 120. Går att beställas hos Romambo tel: 08-6310707. Markiser är inte tillåtet. 

Fönsterbänkar av kalksten kommer från AB Nordisk Byggsten, 08-583 529 90. Oklart om de säljer direkt till konsument men kan säkert hänvisa till återförsäljare. 

Köksfläkt

Byter du köksfläkten är det viktigt att du säkerställer att den nya fungerar ihop med fastighetens ventilationsanläggning. Vi har frånluftsventilation i kök och badrum från centralt placerade fläktar. Det innebär att en köksfläkt inte får innehålla någon egen motor 

utan bara en spjällanordning som kan regleras. I normalläge ska luftflödet vara 10 liter/sekund och i forcerat läge 30 liter per sekund. Entreprenören ska lämna drift- och skötselinstruktion till beställaren. Dokumentationen ska sparas till kommande lagstadgade besiktning, OVK, Ventilationskontroll.