Styrelsen

Föreningens styrelse 2022- 2023

Magnus Hagberg, ordförande, Hammarby Kaj 48
Christina Adelby, vice ordförande, Lumagatan 11
Bengt Johansson, ledamot, Hammarby Kaj 48
Loni Hällerfors, ledamot, Lumagatan 13 
Bo Björklund, ledamot, Lumagatan 17 
Anna Elverheim , suppleant, Lumagatan 13
Thomas Keisu, suppleant, Hammarby Kaj 48
Yuan Chen Qian, suppleant, Lumagatan 19