Styrelsen

Föreningens styrelse 2020 – 2021

Magnus Hagberg, ordförande          Hammarby Kaj 48
Christina Adelby, vice ordförande   Lumagatan 11
Bengt Johansson, ledamot               Hammarby Kaj 48
Loni Hällerfors, ledamot                   Lumagatan 13 
Bo Björklund, ledamot                        Lumagatan 17 
Tom Schlossman , suppleant           Lumagatan 13
Marianne Eriksson, suppleant       Lumagatan 11
Yuan Chen Qian, suppleant              Lumagatan 19