Styrelsen

Föreningens styrelse 2018 – 2019

Thomas Andreasson, ordförande     Lumagatan 218
Bengt Johansson, ledamot                Hammarby Kaj 48
Magnus Hagberg, ledamot               Hammarby Kaj 48
Marianne Eriksson, ledamot            Lumagatan 11
Ingrid Rasmuson, ledamot               Lumagatan 13
Bo Björklund, suppleant                    Lumagatan 17
Yuan Chen Qian, suppleant              Lumagatan 19
Christina Adelby, suppleant             Lumagatan 11