Valberedningen

Anders Dahlsköld, Hammarby kaj 48
Tuula Karekoto, Lumagatan 19
 
Om du är intresserad av att ingå i styrelsen eller något annat uppdrag i föreningen maila
ordfhamnkranen@gmail.com