Nya matavfallspåsar kan du nu hämta i vårt Miljörum!

I brf Hamnkranen sorterar vi matavfall!!

Nya matavfallspåsar kan du nu hämta i vårt Miljörum!

Du är en av de som kan samla in matrester så att de får jobba för ett mer hållbart Stockholm.

Just här i Sjöstan har vi en sopsugslösning som bidrar till att varje skal, blast och rest kan samlas in och omvandlas till en stor resurs. Egentligen kan hela 40 % av det som idag hamnar i din soppåse användas till vettigare saker.

Vår förening har ingått i ett experiment i samarbete med Sjöstadens Västra Sopsug Samfällighetsförening, Envac och Stockholm Vatten och Avfall, för att öka mängd sorterat matavfall.

För att underlätta för alla medlemmar att komma åt nya bruna påsar har vi nu, i vårt Miljörum, monterat upp behållare fylld med nya bruna avfallspåsar! Dessa behållare fylls på varje kvartal.

Nya påsar kan du hämta i fortsättningen även hämta på ICA Supermarket.

TIPS: Förslut påsen med påsens klisterremsa så att matavfallet inte ramlar ut. Om påsen blir blöt – lägg den i en annan matavfallspåse. Om du lägger den i en plastpåse förstörs rötnings­processen och plast riskerar att hamna i jorden på ekologiska jordbruk.

Gröna hälsningar

Styrelsen

Garageuthyrning i egen regi samt möjlighet till laddplatser

Fr.o.m. 2019-07-01 övertar Brf Hamnkranen uthyrningen av föreningens p-platser i garaget. Det är dock fortfarande Apcoa som sköter administration av p-platserna. Omläggningen innebär att uthyrningen befrias från moms medan arbeten/tjänster som utförs i garaget momsbeläggs. Vi bedömer att nettot efter förändringen blir positivt för föreningen men avser inte göra några förändringar i hyran för våra medlemmar då hyran inte höjts på 10 år och i sig är marknadsmässig. Det positiva resultat som förväntas av omläggningen avser vi använda till fortsatta miljöinvesteringar och amortering av våra lån. 

De laddplatser för el/laddhybridbilar som föreningen disponerar över används f.n. endast i liten utsträckning. Apcoa kommer att hantera den intresselista som finns och i förekommande fall administrera byten. De som idag står på en laddplats och saknar el/laddhybrid bil kan därför komma att behöva byta plats.

Sammanfattningsvis kommer garagehyran för en normalplats även fortsättningsvis vara 1525 kr/ mån. Hyran för laddplats blir 1925 kr/ mån för medlemmar.

Andra villkor kommer att gälla för icke medlemmar som disponerar plats i garaget.
Apcoa kommer inom kort, att på vårt uppdrag som uthyrare, att ställa ut nya kontrakt som speglar ovan nämnda förändringar.

Har du ytterligare frågor gällande uthyrning och köplats kan du kontakta Apcoa, uthyrningsavdelningen uthyrning@apcoa.se

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

Märk din cykel och barnvagn senast 24 maj

MÄRK DIN CYKEL och BARNVAGN!

Föreningens cyklar och barnvagnar är väl använda och det är nu väldigt fullt i våra gemensamma cykel- och barnvagnsförråd. 

Vi kommer därför att genomföra en inventering av dessa utrymmen och därefter rensa bort de cyklar och barnvagnar som saknar ägare.

Du som har en cykel eller barnvagn i något av förråden måste senast den 24 maj 2019 ha märkt den! Se nedan för vidare tillvägagångssätt.

De cyklar eller barnvagnar som inte är märkta den 24 maj kommer att flyttas och ställas i förråd under tre månader, dvs. till och med den 24 augusti

Om ingen ägare gör sig hörd under denna tid kommer de sedan att avvecklas genom bortskänkning, försäljning eller skrotning. Denna åtgärd sker naturligtvis med stöd i svensk lag.

Hur märker jag min cykel eller barnvagn?

Genom att montera ett nytt svart buntband till vänster på styret. Gamla uppmärkningar gills inte! Svarta buntband finns utplacerade innanför dörren i respektive förråd.

Cykelrummen är inte till för leksaker 

Alla leksaker som är kvar i förråden efter den 24 maj kommer att tas bort.

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Hamnkranen