Balkonger – Information samt besiktning av befintliga inglasningar

Besiktning kommer att ske onsdagen den 25/9 från kl 08.00 till 16.00 och tar ca 10 min per balkong. Besiktningen kommer att börja på Hammarby Kaj 48, därefter fortsätter vi på Lumagatan 21, 17-19, 13 samt 11 i den ordningen.

Har ni inte möjlighet att vara hemma måste nyckel lämnas i nyckeltuben. En representant från styrelsen kommer att närvara vid samtliga besiktningar.

Mellan kl 16.00 – 17.00 kommer Lumon att finns tillgängliga i porten vid Lumagatan 17-19 för att svara på frågor om allt som rör inglasning av balkonger.

Bygglov om inglasning av balkong går ut 10 nov 2019

Sitter du i investeringstankar? I så fall är det lite bråttom. Vårt bygglov löper ut den 10 nov 2019 och vi kommer att ansöka om förlängning. Vi kan tyvärr inte säga om vi får förnyat bygglov och när i tiden det i så fall blir.

Vi har upphandlingsavtal med Svenska Lumon AB för leverans och montering av inglasning. Solskydd till inglasningen ska vara enhetliga. Därför ska Svenska Lumons solskyddsgardiner användas. 

Hälsningar Styrelsen