Garageplats får ej hyras ut i andra hand

På förekommen anledning vill vi påminna om att garageplatsen inte kan hyras ut i andra hand. Detta får endast ske med ett tillstånd av styrelsen (se ditt avtal).

I avtalet står:

Bilplatsen upplåtes i befintligt skick och får endast användas för biluppställning av i trafik varande fordon, varför tvättning, reparationsarbeten eller uppläggning av material på bilplatsen icke är tillåtet. Fler än ett (1) fordon får ej samtidigt uppställas på platsen, om ej annat avtalats. Upplåtelse av bilplatsen till annan får endast ske med hyresvärdens tillstånd. Hyresvärden äger rätt att om så erfordras omflytta hyresgästens bilplats.

Hälsningar Styrelsen

OBS: Avloppsrensning i augusti och besiktning inför tunnelbanesprängningar

Avloppsrensning i samtliga lägenheter och lokaler

Enligt vår underhållsplan ska avloppsrensning genom stamspolning utföras vart 6:e år. Stamspolning sker i köks- och badrumsavloppen. 

Det är oerhört viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter och lokaler så att stammarna blir rensade och för att skydda alla mot oönskade stopp eller översvämning. Kan ni inte vara hemma den aktuella dagen kan ni lägga er nyckel i servicetuben i ytterdörren. Vi ser till att en styrelsemedlem går med alla dagarna.

Tidplan
måndag 16 augusti , Hammarby Kaj 48 -samtliga lägenheter, gästlägenhet, styrelselokal, Kiropraktik, Zilloman samt AMAB
tisdag 17 augusti, Lumagatan 11 – samtliga lägenheter, förskolan
onsdag 18 augusti, Lumagatan 13 – samtliga lägenheter
torsdag 19 augusti, Lumagatan 17 – samtliga lägenheter
fredag 20 augusti, Lumagatan 19 – samtliga lägenheter samt tvättstugan
måndag 23 augusti, Lumagatan 21 – samtliga lägenheter
 
Arbetet startar klockan 08.00 från entréplan sedan våningsvis upp i trapphusen.
 
Besiktning 16-17 augusti inför Nya Tunnelbanan genom SLLs konsulter KMP
Region Stockholm arbetar för att påverkan på byggnader ska bli så liten som möjligt när tunnelbanan byggs ut. Detta innebär att det kommer ske en besiktning av samtliga lägenheter den 16-17 augusti. Arbetet kommer att ske 07.30-15.00. 

Du har fått information i din brevlåda från KMP. Det är ditt ansvar att du ser till att besiktningen blir gjord. Styrelsen kommer inte delta i SLL besiktningen.

Vänligen boka egen tid hos SLL eller be en granne släppa in om ni inte har möjlighet att vara hemma. Skicka mail till nyatunnelbanan@kmpkonsult.se alt ring Johan Jansson, 070 957 68 65. Tfntid 12:00-15:00. 

 
Hälsningar 
Styrelsen