Föreningen har sänkt energiförbrukningen. Möjlighet till grön bolånerabatt – kolla med din bank!

Energideklaration utförd i föreningen.

Det är mycket glädjande att vårt löpande energibesparingsarbete ger resultat. Vi återvinner frånluftsvärmen, värmesystemet är justerat samt att vi investerat i solceller.

Nyligen uppdaterades vår energideklaration. Vi förbrukar 60 kWh/kvm och år och uppnår därmed energiklass C. Vid föregående energideklaration 2010 låg förbrukningen på 109 kWh/kvm och år. Vi har alltså minskat vår förbrukning med 45%!

Vi fortsätter arbetet mot energiklass B, där gränsvärdet är 55 kWh/kvm och år. Det kommer att vara tufft men vi ska försöka uppnå resultatet utan att minska på komforten. Ju högre energiklass vi har desto bättre möjlighet till förmånlig lånerabatt både för förening och medlemmar.

Förutom att vi har det svart på vitt nu att föreningen har sänkt energiförbrukningen så kan även enskild medlem få Grön Bolånerabatt. SBAB tex ger rabatt redan vid Energiklass C. 

Garagestädning 26 januari – obs flytta din bil!

Garagestädning kommer att ske Tisdagen den 26 Januari

Nedre plan Kl.09:00-12:00

Övre plan Kl.11:00-15:00

För att uppnå bästa resultat, minimera risker samt undvika damm och smuts på din bil, ber vi dig därför att parkera ditt fordon på en annan plats under denna tid.

Enligt avtalet §6 äger hyresvärden  tillträde till platsen för erforderliga reparations- och underhållsarbeten. 

Bilar som står kvar under städningen kommer att bötfällas med 1100 kr.

 

Container på plats 8-10 januari.

Julgransplundring? Container på plats! 

Julhelgerna går mot sitt slut. Mycket ska bort. Nu är det därför dags för container för grovsopor att ställas ut. Containern finns på plats framför porten vid Hammarby Kaj 50 den 8-10/1 Koden till containern är 1959. Passa på att röja ut allt gammalt i förråd och lägenhet. Tänk också på att det som står löst i källargångar också kommer att slängas.

OBS: Inga elljusstakar, andra elsopor, julgranar eller miljöfarligt avfall får placeras i containern.   

Hälsningar  

Styrelsen